0(266) 245 05 45

Hakkımızda

Bugün Beyköy'ün kurulmuş olduğu alan da tarihi kalıntılar olmamakla birlikte köy sınırları içerisinde dört yerdede yer yer yıkıntılar halinde M.Ö tarihlere ait harabe, mezar ve tümülüsler mevuttur. Likya, Misya, Eski Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler yer yer mevcuttur. Köyün rakımsal yüksekliğinin sağladığı avantajdan dolayı eski medeniyetlerin hakimiyetine girmiş olası dört eski yerleşkenin bulunması ve sürekli el değişdirmesini sağlamıştır. Yerleşmeye uygun olarak sabunma, otlaki, barunma, su gibi temel ihtiyaçların kolay temini başlıca faktörlerdendir. Köy tarihi ile ilgili olarak; Osmanlı Padişahı Kanuni Süleyman devrinde çıkartılan Göçebe Yörüklerin İskan Fermanı (M.S 1864) ile Canbazlar adlı Yörün boyunun İskanı ve yerleşmesi ile kurulduğu ve geliştiğidir. Canbazlar yörük boyuda Süleyman Şah'ın oğlu Osmanlı Devletinin Kurucusu Ertuğrul Bey'in yanındaki birlikte savaştığı alplerin ismide Canbazlar'dır, ordan gelir bu yörük boyu. Ayrıca Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit'in korumalığını yapmışlardır. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) İsmail oğlu Tahir Karesi Uç Boyundan şehit olmuş mezarı halen kırım şehitliğinde bulunmaktadır. Ayrıca bostancı başı olarak da görev yapmışlardır Osmanlıda bir dönem. Kurtuluş Savaşında köy kısmen Yunan işgaline uğramış ancak lojistik ikmal noktası olarak görüldüğünden uzun süre bu durum devam etmemiştir. Köyün adının ise köyün kurulmasında rol oynayan Canbazlar adlı yörük boyundan geldiği bilinmektedir. Boyun beyinin o bölgedeki hakimiyetinden ve otoriter yapısından dolayı Beyin Köyü olarak adlandırılmaya başlamış aynı köye sürekli başka Yörün boylarını yerleştirilmesiyle köyün adında da değişiklik olmuş Beyin Köyü deyimi bugünkü adı Bey Köy olarak değişmiş ve resmiyet kazanmıştır. Osmanlı kayıtlarında köyün adı Beğ olarak geçmektedir. Cumhuriyetle köyün adı Beyköy olmuştur. Köy büyük su kaynakları mevcuttur. Köyün Camii Minaresini Köy eşrafından Tahir Ağa'nın oğlu Manış lakaplı Halil Bostan (the last yörük - son yörük) yaptırmıştır. Köyün geçmişinde 19 yıl muhtarlık yapmış Ayanağa lakablı Mehmet Yılmaz ve Ailesi Canbazlar gelir.  Aile bir karakeçili yörük boyudur soyu da kayı boyundandır. Canbaz Behçet de zaman zaman 6Eylül Kurtuluş bayramında yörük kıyafetleriyle bayram  törenlerinden geçmiştir.